From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Ťêrï Bàrbâdï tagged you in a post on Facebook
2016-08-28 03:34:48
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ťêrï Bàrbâdï tagged you in a post on Facebook


Received: 2016-08-28 03:34:48
Ťêrï Bàrbâdï tagged you and 96 others in a post . Ťêrï wrote: "ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ . ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ੲੇ 󾌬Ťêrï Bàrbâdï nalleee haaa ik gal hor 󾮜ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮਰੇ SøHniYê„„ਨੀ øHdi ਦੁਨਿਆ ਦਵਾਨੀ ਆ󾮛love u dad ......." Learn more about tagging on Facebook .
facebook
Ťêrï Bàrbâdï tagged you and 96 others in a post.
Ťêrï wrote: "ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ . ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ੲੇ 󾌬Ťêrï Bàrbâdï nalleee haaa ik gal hor 󾮜ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮਰੇ SøHniYê„„ਨੀ øHdi ਦੁਨਿਆ ਦਵਾਨੀ ਆ󾮛love u dad ......."
Learn more about tagging on Facebook.
See Post
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025