From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Van Thang van Thang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 11:11:14
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Van Thang van Thang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 11:11:14
Thanh Thao, Van Thang van Thang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Van Thang: Vy Vy 1.658 bạn chung Thêm bạn bè Chủ Tịch Hùng 3 bạn chung Thêm bạn bè Đỗ Kim Lý 3 bạn chung Thêm bạn bè Tũn Xinh Gái 4 bạn chung Thêm bạn bè Sun Xoăn 3 bạn chung Thêm bạn bè Chi's Mi Nhon 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Van Thang van Thang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Van Thang:
Vy VyVy Vy
1.658 bạn chung
Thêm bạn bè
Chủ Tịch HùngChủ Tịch Hùng
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Đỗ Kim LýĐỗ Kim Lý
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Tũn Xinh GáiTũn Xinh Gái
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Sun XoănSun Xoăn
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Chi's Mi NhonChi's Mi Nhon
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025