From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Góc Suy Ngẫm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 09:24:46
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Góc Suy Ngẫm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 09:24:46
Thanh Thao, Góc Suy Ngẫm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngẫm: Vy Vy 1.186 bạn chung Thêm bạn bè Xiu Nho 32 bạn chung Thêm bạn bè Mai Tina Nguyên 41 bạn chung Thêm bạn bè Carot Doan Tram 10 bạn chung Thêm bạn bè Thi Thanh 3 bạn chung Thêm bạn bè Phùng Hưng 18 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Góc Suy Ngẫm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngẫm:
Vy VyVy Vy
1.186 bạn chung
Thêm bạn bè
Xiu NhoXiu Nho
32 bạn chung
Thêm bạn bè
Mai Tina NguyênMai Tina Nguyên
41 bạn chung
Thêm bạn bè
Carot Doan TramCarot Doan Tram
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Thi ThanhThi Thanh
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Phùng HưngPhùng Hưng
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025