From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-09-01 01:54:13
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-09-01 01:54:13
 
Vũ Cảnh đã mời bạn thích G3K.com trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Thanh Thao,
Vũ Cảnh đã mời bạn thích G3K.com
page_profile_pictureG3K.comDịch vụ kinh doanhThuatuyen Nguyen, Vũ Cảnh và 3 người bạn khác thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
G3K.com
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025