From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-09-10 20:02:47
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-09-10 20:02:47
 
Hiển Nguyễn Đức đã mời bạn thích TINH DẦU THIÊN NHIÊN trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Quynh,
Hiển Nguyễn Đức đã mời bạn thích TINH DẦU THIÊN NHIÊN
page_profile_pictureTINH DẦU THIÊN NHIÊNSức khỏe/Sắc đẹpHiển Nguyễn Đức thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
TINH DẦU THIÊN NHIÊN
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025