From
Subject
Time (UTC)
update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Phan Trọng Duy đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-19 06:51:03
To: Doi Dang Cay
From: update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Subject:

Phan Trọng Duy đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-19 06:51:03
 
Phan Trọng Duy đã viết: Haha.. có chứ - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phan Trọng Duy đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Phan Trọng Duy
19 Tháng 8 lúc 13:50
 
Haha.. có chứ
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025