From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Trai Họ Hoàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:15:50
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trai Họ Hoàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:15:50
 
1 bạn chung - Làm việc tại Vá Lốp Xe Tăng - Đổ Xăng Xe Đạp - Cân Vành Xe Lửa - Lật Ngửa Xe Lu - Trường THCS Vân Du - 1.501 người bạn - 35 ảnh - 297 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trai Họ Hoàng muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Trai Họ Hoàng
Làm việc tại Vá Lốp Xe Tăng - Đổ Xăng Xe Đạp - Cân Vành Xe Lửa - Lật Ngửa Xe Lu · Trường THCS Vân Du
1 bạn chung · 1.501 người bạn · 35 ảnh · 297 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025